Data Group Aames

Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot – Muuttaako tekoälytyökalu työntekoa?

Sähköpostilaatikko täyttyy nyt tekoälyratkaisuja mainostavista viesteistä, joissa luvataan niiden mullistavan koko työelämän.

Vaikka markkinointi lupaakin liikoja, voivat oikein valitut tekoälytyökalut nopeuttaa tietotyötä ja antaa uusia ideoita oman työn tekemiseen jo nyt. Microsoft Copilot tulee todennäköisesti olemaan monelle yritykselle yksi tekoälytyökaluista, jotka muuttavat työntekijöiden päivittäisiä tehtäviä merkittävästi.

Mikä Microsoft Copilot on?

Copilot on Microsoftin yleisnimitys tekoälyratkaisulle, joka avustaa käyttäjää kaikissa Microsoft 365 -sovelluksissa, kuten Teamsissa, Outlookissa, Wordissa, Excelissä ja Powerpointissa. Lisäksi se tuo uusia toimintaa helpottavia toimintoja mm. Microsoftin tietoturvatyökaluihin, Bing-hakukoneeseen, Azureen ja Power Automateen.

Copilot hyödyntää mm. suosittua OpenAI:n tekoälyä (ChatGPT), ja sitä käytetään pääasiassa kirjoittamalla kysymyksiä ja komentoja ruudun laidassa olevaan keskusteluikkunaan.

Miten Copilot eroaa ChatGPT:stä?

ChatGPT:stä poiketen Copilotilla on suora pääsy käyttäjän Microsoft 365:ssä oleviin tietoihin ja sovelluksiin. Niiden avulla se pystyy tekemään ohjattuna myös käytännön toimenpiteitä, kuten luomaan esityksiä, analysoimaan tietoja, kirjoittamaan sähköposteja tai tekemään kalenterivarauksia. Copilotissa kaikki syötetyt tiedot pysyvät luottamuksellisina yrityksen ja käyttäjän omassa hallussa, kun taas yleisesti internetissä saatavilla oleviin julkisiin pilvipalveluihin ei voi ladata yrityksen tietoja.

Mitä toimintoja Copilot tarjoaa eri sovelluksissa?

Copilot on tällä hetkellä (25.7.2023) valikoitujen kumppaneiden testattavana ja se julkaistaan pian kaikille Microsoft 365 -käyttäjille. Seuraavassa esitelty Bing ja sen yritysversio ovat jo nyt käytettävissä.

Bing-yritysversio

Microsoft Bing -hakukoneen tekoälyavustaja auttaa käyttäjiä löytämään nopeasti tärkeää tietoa, tekee niistä tiivistelmiä, kirjoittaa tekstejä, piirtää kuvia ja antaa luovia ideoita.

Jo nyt Microsoft 365 -käyttäjien saatavilla olevassa yritysversiossa (Bing Enterprise) käyttäjä voi turvallisesti syöttää palveluun yrityksen sisäisiä tietoja ja saada apua niiden analysointiin ja hyödyntämiseen. Tekoälyavustajalla on myös käytettävissään Bing-verkkohaun tulokset, eli myös verkossa olevia tietoja voidaan käyttää hyväksi analyyseissa.

Esimerkkejä:

 • Taloustietojen analysointi ja vertailu muiden yritysten vastaaviin tietoihin
 • Tarjousten luonti annettujen tietojen perusteella
 • Tekstien ja kuvien luonti
 • Tuotesuunnittelu
 • SWOT-analyysin teko

Yrityksen Microsoft-tilin ylläpitäjä voi kytkeä Bingin yritysversion päälle admin-portaalista, jolloin se on käyttäjien saatavilla. Bingin yritysversio sisältyy Microsoft Business Standard, Business Premium, E3 ja E5 -lisensseihin ja löytyy Edge-selaimen sivupalkista.

Teams

Teamsissa Copilot tarjoaa lisäominaisuuksia erityisesti kokoustoimintoihin.

 • Tekee yhteenvedot kokousten sisällöistä
 • Kääntää reaaliaikaisesti osallistujien puheenvuoroja palaverissa
 • Vastaa kysymyksiin kokousten sisällöistä, esimerkiksi miksi tietty päätös tehtiin

Word, Excel, Powerpoint

Toimistosovelluksissa saataville tulee monia luomista, kääntämistä ja tarkastamista helpottavia toimintoja.

 • Kirjoittaa, muokkaa ja tiivistää tekstejä käyttäjän toiveiden mukaan
 • Kääntää sisältöä muille kielille ja tarkistaa oikeinkirjoituksen
 • Tekee esitysluonnoksia käyttäjän toimittamien ohjeiden (sisältö, tyyli, kuvat, animaatiot) ja käyttäjän muista Microsoft 365 -sovelluksista löytyvien tietojen perusteella
 • Muuttaa Word-dokumentin Powerpoint-esitykseksi
 • Tekee puhujanmuistiinpanot esitystä varten
 • Auttaa analysoimaan lukuja, tunnistamaan trendejä tai luomaan datavisualisointeja
 • Löytää tiedoista merkittäviä havaintoja
 • Vastaa kysymyksiin tiedoista ja analyyseista

Azure AI

Azure AI tarjoaa yrityksen omaan käyttöön räätälöitävän tekoälyn, jolla voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavia palveluja

 • Puheentunnistus, puheenmuodostaminen, käännökset
 • Tekstin tunnistaminen
 • Kuvan ja hahmon tunnistus
 • Datan käsittely ja analysointi
 • Erilaiset botit, kuten asiakaspalvelija

Tietoturva

Uudet ominaisuudet antavat ylläpitäjälle välineet havaita poikkeavuuksia, vahvistaa puolustusta ja reagoida tapauksiin nopeammin.

Power automate

Power Automatessa Copilot on suunniteltu auttamaan käyttäjää luomaan ja muokkaamaan Power Automate -virtauksia kuvailemalla niitä arkipäivän kielellä ja tarjoamalla opastusta matkan varrella. 

Dynamics

Copilot auttaa myyjiä vähentämään aikaa, jonka he käyttävät hallinnollisiin tehtäviin. Tekoäly auttaa mm. kirjoittamaan vastauksia sähköposteihin asiakkaille ja voi luoda yhteenvedon Teams-kokouksesta Outlookiin. 

Onko meille hyötyä Copilotista?

Kun arvioidaan, mistä voisi olla hyötyä yritykselle ja työntekijöille, on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Mitä käytännön hyötyä työkalu tarjoaa?
 • Kuinka todennäköisesti työntekijät saadaan hyödyntämään työkalua?
 • Sopiiko työkalu yrityksen työnkulkuihin ja integroituuko se muihin käytössä oleviin ratkaisuihin?
 • Onko työkalu tietoturvallinen ja voidaanko siihen syöttää yrityksen tietoja?

Copilotista tekee kiinnostavan se, että toiminnot on valmiiksi integroitu Microsoft 365:ssa oleviin tietoihin ja sovelluksiin, joten tietoja ei tarvitse liikutella eri palvelujen välillä.