Data Group Aames

Innokem

Innokem käyttää Visma Novaa luomaan nopeita ja kustannustehokkaita prosesseja

01_Innokem_logo_RGB_harmaa_tausta
Yritys: Innokem Oy

Tausta

Innokem tarjoaa ratkaisuja puhtauteen, hygieniaan ja pinnoittamiseen. Innokem kehittää, valmistaa ja markkinoi laadukkaita tuotteita ja palveluja eri toimialoille, kuten autoalalle, ravintola-, hotelli- ja elintarvikesektorille, ammattisiivoukseen, teollisuuteen ja kiinteistönhoitoon.

Innokem on ollut Visma Novan asiakas jo yrityksen alkutaipaleesta lähtien eli vuodesta 2015 alkaen. 

Hyödyt

Novan eri moduulit ovat sujuvoittaneet liiketoimintaa ja helpottaneet arkea. Virheitä tulee vähemmän, kun tietoa ei enää syötetä käsin. Nova on lisännyt läpinäkyvyyttä, kun kaikki prosessin vaiheet näkyvät eri sovelluksissa pitkän ajan jälkeenkin.

Innokemillä käytössä olevat Visma-ratkaisut

Visma Nova
Visma Document Center
Visma Approval center
Tulevaisuudessa myös verkkokauppaintegraatio

 

 

Innokemin liiketoimintaa kehitetään edelleen Visma Novan avulla

Innokem halusi ottaa Visma Novan käyttöön sen helppokäyttöisyyden ja nopean asiakaspalvelun vuoksi. Järjestelmä sisältää myös monipuolisesti eri toiminnallisuuksia, joita voi tarpeen tullen ottaa käyttöön kun yrityksen toiminta kasvaa ja kehittyy.

Käyttöönottoprojekti sujui mutkattomasti yhdessä Visma partnerin DG Aameksen kanssa: “Aames koulutti ensimmäiset Novan käyttöönottajat. Uudet käyttöönottajat pystymme itse kouluttamaan, koska Nova on hyvin helppo oppia ja kouluttaa”, kertoo Otto Karppanen, Innokemin toimistopäällikkö.

Eritysesti Visma Nova edistää Innokemin liiketoiminnan sujuvuutta kytkemällä tuotannonhallinnan ja talousohjelmiston kätevästi samaan pakettiin. Jatkossa myös hyvät rajapinnat yrityksen verkkokauppaan avaa uusia mahdollisuuksia parantaa palvelua, kuten tarjota tilausten suoria kotiinkuljetuksia.

DG Aameksen asiantuntijan Kimmo Tattarin mukaan koko tilaus-toimitus ketju saadaan automatisoitua kun asiakkaan verkkokaupparatkaisu intergroidaan ERP:n. Eli kun verkkokaupan tilaus tulee Novaan, järjestelmä lähettää kuljetustilauksen myös suoraan rahdintoimittajalle. He noutavat tilauksen ja toimittavat sen loppuasiakkaalle. Prosessilla vähennetään manuaalista työmäärää, sekä inhimillisiä virheitä ja nopeutetaan prosessia tilauksesta toimitukseen. Loistava esimerkki kuinka hyvin suunnitellulla automaatiolla saadaan toimintaa tehostettua.

Verkkokauppa integraation päätavoite on kuitenkin parantaa Innokemin asiakkaiden asiakaskokemusta. Heillä on käytössä 24/7 toimiva tilauskanava, josta löytyy näkymä omiin tilauksiin sekä tarjolla olevaan tuotevalikoimaan.

Innokem suosittelee Visma Novaa ja Aamesta

Visman jälleenmyyjäkumppanin Aameksen kanssa yhteistyö on Karppasen sanojen mukaan “loistavaa” ja hän suosittelee Nova järjestelmää myös muille yrityksille.