Data Group Aames

Kulunvalvontajärjestelmä

Näin kehitämme Visma Entryyn ja Moveniumiin uusia ominaisuuksia

Visma Entry- ja Movenium-ohjelmistoja käytetään monipuolisesti, mikä haastaa tuotekehitystämme jatkuvasti. Lue tästä jutusta miten kehitämme työajanseurannan järjestelmiämme.

Toimintaamme määrittävät työaikalaki ja lukuisat työehtosopimukset, mutta samalla paikallinen sopiminen on yleistynyt ja useilla yrityksillä on omat tarpeensa työajanseurannalle. Tämä moninaisuus patistaa meitä olemaan joustavia ja ketteriä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Miltä tuotekehitysprosessimme sitten näyttää? Miten kehitämme ohjelmistoihimme uusia ominaisuuksia? Pienemmät muutokset ja ominaisuudet saatamme toteuttaa ilman suurempaa toimintamallia, mutta tärkeimmät toiminnallisuudet ja isot muutokset käyvät läpi pidemmän prosessin. Esimerkiksi resurssi- ja työvuorosuunnittelu on ollut yksi isoimmista uudistuksista, joita olemme lähteneet toteuttamaan viime aikoina. Tämä täysin uusi ominaisuus ohjelmistoissamme on vaatinut paljon suunnittelua ja työtä. Siksi on tärkeää, että prosessit tämänkaltaisillekin uusille toiminnoille ovat olemassa.

Suunnittelutyö ja asiakashaastattelut luovat pohjan tuotekehitykselle

Viime aikoina olemme panostaneet erityisesti suunnittelutyöhön palkkaamalla tuotekehityksen tueksi UX-suunnittelijan, joka kehittää ohjelmistojemme käyttökokemusta. Suunnittelijan johdolla haastattelemme asiakkaitamme heidän tarpeistaan sekä rakennamme mielikuvaa ja prototyyppejä mahdollisista ratkaisuista näihin toiveisiin. Siinä missä UX-suunnittelija on käytettävyyden ja käyttöliittymien ammattilainen, toimii tiimissämme myös liiketoiminta-analyytikko. 

Liiketoiminta-analyytikko ymmärtää työajanhallinnan kimurantitkin tilanteet ja osaa auttaa tiimiä sisäistämään, miten asiakkaamme käyttävät järjestelmän toiminnallisuuksia. Analyytikko myös testaa ohjelmiston toiminnallisuuksia asiakkaan näkökulmasta. Teemme jatkuvasti asiakashaastatteluita, joiden avulla pyrimme kehittämään ohjelmistojamme. Jos sinulla on näkemystä siitä, miten Entry ja Movenium voisivat palvella sinua vieläkin paremmin, ilmoittaudu haastatteluun laittamalla sähköpostia meille osoitteeseen sovellustuki@visma.com.

Haastatteluiden pohjalta rakennamme toiminnallisuuden käyttöliittymästä prototyyppejä ja suunnitelmia. Kokonaisuutta hahmotetaan ensin suunnitelmilla ennen kuin varsinainen rakennustyö alkaa. Samalla kun rakentuu ajatus siitä, mitä halutaan, alamme myös miettiä, miten se rakentuu. Tässä avainasemassa ovat ohjelmistokehittäjämme, jotka vastaavat ominaisuuksien teknisestä toteutuksesta. Kehittäjä sekä toteuttaa ominaisuuden että varmistaa sen päätyvän tuotantoon asti asiakkaidemme käytettäväksi. Tämä voi käsittää hyvin monenlaisia toimenpiteitä käyttöliittymien ohjelmoinnista syvemmän päädyn tietokantojen rakenteen suunnitteluun.

Olemassa olevassa ohjelmistossa ominaisuudet harvoin niin kutsutusti elävät eristyksissä omalla saarellaan, vaan kaikki ominaisuudet liittyvät lopulta tavalla tai toisella toisiinsa. Tämä voi aiheuttaa rajoitteita sille, mitä lopulta on mahdollista toteuttaa ja miten. Kompromisseihin joudutaan usein, sillä sekä asiakkaiden ristikkäiset toiveet että tekniikan rajoitteet tuovat kaikki oman lisänsä tekemiseen.

Sisäinen tuotekehitysmalli varmistaa ohjelmistojen tietoturvallisuuden

Yksi tuotekehityksen osa-alue, josta olemme Vismalla erityisen ylpeitä, on sisäinen mallimme laadukkaiden SaaS-tuotteiden tekoon. Visma Cloud Delivery Model ohjaa suurinta osaa Visman tuotekehitystiimeistä ohjelmistojen kehityksessä ja auttaa varmistamaan, että järjestelmät ovat laadukkaasti rakennettuja, tietoturvallisia sekä tietosuojasäädöksiä noudattavia. VCDM-mallissa jokaista ohjelmistoa seurataan ja pisteytetään jatkuvasti eri osa-alueilla. Ohjelmistoilla on tiettyjä pakollisia toimintoja, jotka on uusittava vuosittain, kuten ulkopuolinen tietoturvatestaus sekä tietoturvan itsearviointi ulkopuolisen tarkastajan kanssa. Ohjelmistojemme tietoturvaa tarkkaillaan myös päivittäin muun muassa skannaamalla palvelun haavoittuvuuksia. Jos koodista löytyy haavoittuvuuksia, on niillä vakavuudesta riippuen 1–90 päivää korjausaikaa.

VCDM-mallin avulla olemme saavuttaneet Moveniumille ja Entrylle laatu- ja tietoturvasertifikaatit ISO 27001 ja ISAE 3402. Huhtikuun 2023 lopussa ISAE 3402 -sertifikaattimme nousi Type 1 -luokasta Type 2 -luokkaan vahvistaen ohjelmistomme olevan entistäkin luotettavampia ja tietoturvallisempia.

Juha-Matti Hakala

Manager, R&D