Data Group Aames

Koronan jälkeinen aika

5 asiaa, jotka kertovat onko organisaatiosi valmis Koronan jälkeiseen aikaan

Viimeaikaiset tapahtumat ovat laittaneet jokaisen meidän arjen päälaelleen. Yksityiset ihmiset, julkishallinto ja etenkin yritykset kamppailevat korona-kriisin vaikutusten kanssa. DG Aames on yli 70 vuoden taipaleellaan nähnyt useita erilaisia taloudellisia suhdanteita ja olemme aina olleet luotettavasti asiakkaidemme tukena sekä turvana.

Tässäkin kriisissä meillä on luja tahto turvata asiakkaidemme liiketoiminta parhaalla mahdollisella tavalla. Suomalaisten yritysten selviytyminen ja menestyminen edellyttää, että pystymme jo nyt katsomaan aikaan kriisin jälkeen. Markkinat ovat epävarmat vielä pitkään, mutta pandemian kotiin pakottamat ihmiset ovat entisestään kasvattaneet digitaalisten palveluiden käyttöä. Tämä trendi on tuskin muuttumassa.

Nyt olisikin yrityksissä järkevää miettiä miten he ovat valmistautuneet siihen kun uusi kasvukausi lopulta alkaa. Ketterien prosessien, jatkuvan kehittämisen ja oikeiden työkalujen avulla liiketoiminnan kestävyys on hyvällä pohjalla. Nämä asiat ovat helppoja toteuttaa teoriassa, mutta vaikeampia käytännössä, sillä organisaatiot ja ihmiset eivät ole uudelleenohjelmoitavia koneita. Siksi vain pitkäjänteinen ja systemaattinen työ kantaa hedelmää. 

”Miten teillä on valmistauduttu siihen kun uusi kasvukausi lopulta alkaa?” 

Tehokas ja kestävä liiketoiminta Koronan jälkeen?

Toiminnan tehostaminen ja prosessien kehittäminen vähentää turhan työn määrää, mikä puolestaan vapauttaa aikaa sekä resursseja kriisistä selviämiseen kunnialla. Työn ennakoitavuus kasvaa ja yllätyksiä tulee vähemmän. Prosessien kehittämisessä tuleekin keskittyä siihen mikä luo aidosti lisäarvoa ja yritykselle liiketoiminnallista hyötyä. 

Eri aikakausina syntyy uusia syvällisia muutoksia totuttuihin toimintatapoihin ja ajatusmalleihin. Meidän aikakautenamme, jo paljon ennen korona-kriisiä, digitalisaatio, datan räjähdysmäinen kasvu ja automatisaatio ovat toden teolla haastaneet vanhoja menetelmiä ja periaatteita. 

Pitkällisen kokemuksen kautta uskomme, että seuraavien asioiden olisi suotavaa olla kunnossa 2020-luvun ja koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä. 

 1. Asioiden ja prosessien aktiivinen yksinkertaistaminen.
  – Liian monimutkaiset prosessit hidastavat toimintaa.
 2. Nykytilan tunteminen luotettavan datan avulla. 
  – Toiminnanohjauksen reaaliaikaisuus tuo ajantasalla olevaa tietoa, jota voi hyödyntää pitkälle.
 3. Teknologian, tuotteiden ja kumppaneiden valinta. 
  – Mitä käytetään ja mitä ei? Perustelut valinnoista tulisi olla hyvin selvillä. 
 4. Nopeus ja tehokkuus.
  – Älä anna kilpailijoidesi kiilata ohi ketterillä menetelmillä!
 5. Jatkuva parantaminen.
  – Kehittäminen on helpompaa pienin askelin, esiin tulevien tarpeiden mukaan.

Miten tästä eteenpäin?

Olemme ennennäkemättömässä tilanteessa, joka vaikuttaa aivan kaikkiin. Tärkeintä nyt onkin yhteistyö ja perinteinen suomalainen talkoo-henki. Mekin Aameksella osallistumme yhteiskunnan sekä talouden uudelleenrakentamiseen päättäväisyydellä ja varmuudella. Yhdessä pidämme hyvinvointiyhteiskuntamme voimissaan ja teemme siitä entistä ehomman! 

Jos haluat arvion toimintanne nykytilanteesta tai kaipaat muuten tukea kriisin aikaan ja tulevaisuuteen valmistautumiseen, ota meihin yhteyttä. Olemme enemmän kuin mielellämme tukena niin myötä- kuin vastoinkäymisissä!