Data Group Aames

Nova integraatioilla lisätehoa

Integraatioilla lisätehoa Visma Nova -toiminnanohjaus­järjestelmään

Visma Novassa on kattavasti toiminnallisuuksia käyttäjän eri tarpeisiin, mutta kaikkeen ei Novakaan taivu. Haluamme kuitenkin tarjota Nova-käyttäjille kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen, joten olemme toteuttaneet integraatioita, jotka mahdollistavat tiedonkulun eri järjestelmien välillä, useisiin järjestelmiin. Tässä blogikirjoituksessa syvennymme eri integraatioihin, joita Novaan on saatavilla valmiina. Lisäksi kerromme, miten integraatioita on mahdollista toteuttaa, jos valmista vaihtoehtoa ei ole tarjolla.

Mitä integraatio tarkoittaa ja mihin niitä tarvitaan? 

Integraatio tarkoittaa kahden tai useamman eri järjestelmän yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Integraatiossa järjestelmien taustalla tapahtuu tiedonsiirtoa, joka ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä käyttöönottovaihetta lukuun ottamatta. Integraatiot poistavat esimerkiksi tarpeen käsitellä tietoja kahteen kertaan kahdessa eri järjestelmässä. Esimerkiksi tuoterekisteriä voidaan hallinnoida yhdessä järjestelmässä ja integraatio siirtää tiedot toiseen järjestelmään, jossa tietoa voidaan hyödyntää tarvittavalla tavalla. Automaattisella tietojen siirrolla säästetään työaikaa ja vähennetään virheiden mahdollisuuksia. 

Työaikakirjaukset kätevästi suoraan projektihallintaan ja palkanlaskentaan 

Novasta löytyy perinteinen työajankirjaussovellus, johon joko palkansaajat itse tai palkanlaskijat työntekijöiden puolesta voivat kirjata tunteja. Visma Entry kuitenkin tarjoaa työajan kirjaamiseen ja -seurantaan nykyaikaisemman ratkaisun, jossa työaikaa voi kirjata mobiilisti ja reaaliaikaisesti. Visma Entryn ja Visma Novan välille on rakennettu niin sanottu kaksisuuntainen integraatio. Integraatio hakee Novasta asiakas-, tuote-, projekti- sekä kustannuspaikkatiedot ja siirtää ne Entryyn. Integraatio mahdollistaa sen, että esimerkiksi uudet projektit voidaan perustaa vain Novaan, mutta ne ovat automaattisesti näkyvissä ja käytettävissä myös Entryssä.

Kun työntekijät ovat kirjanneet työaikansa Entryyn ja ne on hyväksytty esimiehen puolesta, siirtyvät työajat integraation avulla Novan työajankirjaussovellukseen, josta ne voidaan jatkokäsitellä Novassa esimerkiksi palkanlaskentaan. Osa Novan ja Entryn käyttäjistä hyödyntää Entry-kirjauksia myös projektiseurannassa ja laskutuksessa Novan puolella. Lisää asiakashyötyjä voi lukea aikaisemmasta blogikirjoituksestamme.  

EDI-sanomien avulla voidaan automatisoida kauppakumppaneiden välillä tapahtuvaa tietojen vaihtamista 

OWS Finland on toteuttanut Novaan laajan integraation, jonka avulla kauppakumppaneiden järjestelmien välillä voidaan siirtää automaattisesti sanomia. Yleisimmät sanomat ovat tilaus, tilausvahvistus, lasku sekä varastosaldot, joista viimeisimmän avulla voidaan kertoa kauppakumppanille, onko tavaraa toimitettavissa. 

OWS Finland toimii paitsi integraation toteuttajana, myös EDI-operaattorina, joka välittää eri osapuolten järjestelmien välisiä sanomia sekä tekee niihin tarvittavat muunnokset.Lisäksi EDI-operaattori huolehtii käyttöönottoprojekteissa tietoliikenneyhteyksien perustamisesta kauppakumppaneiden välille, jotta sanomat voidaan toimittaa perille sähköisesti. 

Tietoliikenneyhteydet avataan operaattorin ja kauppakumppanin välille. Kun yhteyksiä ei tarvitse avata suoraan yrityksen verkkoon, tietoturvanäkökulmat on mahdollista huomioida tehokkaammin. Operaattorilla on myös vastuu palvelun toimivuudesta sekä kauppakumppaneiden ja operaattoreiden tiedottamisesta mahdollisissa tietoliikennehäiriö- ja katkostilanteissa. Lue lisää ratkaisusta.

Asiakasrekisterin ylläpidosta asiakkuudenhallintaan CRM-järjestelmän avulla 

Visma Novassa voi kattavasti tallentaa asiakastietoja, kuten toimitustietoja ja yhteyshenkilöitä, kun uusi asiakkuus avataan järjestelmään. Kuitenkin, kun halutaan ohjata myyntiä, seurata myyntiputkea tai toteuttaa asiakashoitomallia, tarvitaan avuksi CRM-järjestelmä. Kumppanimme Lime on toteuttanut integraation CRM-järjestelmästään Visma Novaan, mikä mahdollistaa pääsyn ajantasaisiin asiakastietoihin molemmissa järjestelmissä. Tarkemmin ERP:n ja CRM välisistä eroista voit lukea alkuvuodesta julkaistusta blogikirjoituksestamme

Lisää verkkokauppamyyntiäsi helpottamalla tilaamista

Verkkokauppojen käyttö on yleistynyt valtavasti viime vuosina. Toimivan verkkokaupan takana on usein integraatio toiminnanohjausjärjestelmään. Mitä olisi verkkokauppa ilman tietoa esimerkiksi siitä, onko tuotetta saatavilla tai mikä tuotteen hinta on tai onko ostajalla mahdollisesti käytettävissä jotain alennuksia? Selkeästä ja helppokäyttöisestä SkyShop-verkkokaupasta tilaukset siirtyvät valmiin integraation avulla suoraan Novaan edelleenkäsiteltäviksi ilman manuaalisia välivaiheita. Lue lisää ratkaisusta.

Eikö haluttua integraatiota ole toteutettu? Ei hätää.

Vaikka Novaan on integroitu monia järjestelmiä jo valmiiksi, joskus voi tulla tarve räätälöidymmälle integraatiolle. Tämä onnistuu Novan webservice-rajapinnan avulla. Integraation toteuttaa yleensä kumppani, jolla on tuntemusta rajapintojen hyödyntämisestä. Tämän ohella projektiin voi osallistua myös Novan järjestelmäkonsultti, jotta voidaan varmistaa järjestelmien hyvä käytettävyys.

Täydennä Visma Nova entistäkin kattavammaksi integraatioilla. Käy tsekkaamassa järjestelmät, joihin on Visma Novasta toteutettu integraatio »