Data Group Aames

Aames ja Intrum yhteistyöhön siivittämään pk-yritysten menestystä ja kasvua

ICT-palveluja tarjoava Aames Oy ja luotonhallintapalvelujen markkinajohtaja Intrum Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Yhteistyön kautta Aameksen asiakkaille tarjotaan lisäarvopalveluna markkinoiden laajinta pk-yritysten tueksi suunniteltua luotonhallinnan palvelukokonaisuutta.

Palvelukokonaisuus on nimeltään Yrittäjän Kasvuoptimi ja se sisältää kaikki keskeiset luotonhallinnan osa-alueet sekä liiketoiminnan kehittämistä tukevan joustavan rahoituspalvelun.

”Pk-yritykset voivat yhden luotettavan toimijan kautta saada kaikki luotonhallinnan palvelut käyttöönsä ja optimoida rahankiertoa sekä vähentää luottotappioita. Uskomme, että Intrumin uudenlaisen pakettiratkaisun avulla voimme tarjota lisäarvoa asiakkaillemme ja auttaa pk-yrityksiä oman liiketoiminnan kehittämisessä, ” kertoo Kimmo Tattari, Aames Oy:n toimitusjohtaja, tyytyväisenä kumppaniyhteistyöstä.

Pk-yritysten näkymät yleisellä tasolla ovat pitkästä aikaa hieman valoisammat, vaikka kasvanut kulutuskysyntä, tuotannon pullonkaulat ja globaali työvoima- ja komponenttipula tuovat yhä haasteita monen yrittäjän arkeen.

”Asiakkaiden maksuviiveet ovat kasvaneet inflaation kiihtymisen myötä. Erinomaisen asiakaspalvelun avulla varmistamme, että hyvä asiakassuhde säilyy hetkellisestä maksuvaikeuksista huolimatta. Haluamme helpottaa yrittäjän arkea tarjoamalla heille pakettiratkaisun, joka ratkaisee monta haastetta yhdellä kertaa. Ratkaisumme avulla yrittäjä saa lisäturvaa luottokauppaan ja rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Pk-yritykset voivat kasvaa, kehittyä ja luoda uusia työpaikkoja, joka taas hyödyttää koko yhteiskuntaamme. Vastuullisuus on meille tärkeää ja haluamme lisätä asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan hyvinvointia,” summaa Jouni Taskinen, Intrum Rahoitus Oy:n tuote- ja kehityspäällikkö.