Data Group Aames

Säätölaitehuolto asiakastarina

Säätölaitehuolto Oy

Asiakasreferenssi: Säätölaitehuolto Oy – Visman ratkaisu toi suurta hyötyä 


Säätölaitehuolto Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva LVISKA-alan moniosaaja, joka tarjoaa rakennusautomaatio-, sähkö-, putki-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden huolto- ja urakointipalveluita. Yhteistyö Data Group Aameksen ja Säätölaitehuollon välillä on ollut voimissaan jo yli 10 vuotta. Toimitusjohtaja Tomi Silvonen avaa syitä miksi Visman ratkaisu otettiin käyttöön ja miten yhteistyö Data Group Aameksen kanssa on toiminut.

Sähköinen järjestelmä muutti toiminnan reaaliaikaiseksi

Alunperin Säätölaitehuollolla oli tarve toiminnanohjausjärjestelmälle, jossa tärkeimpinä ominaisuuksina oli toimiva kirjanpito-ohjelma sekä varastonhallinta. Varastonhallinta oli keskeinen asia ja osoittautui ratkaisevaksi tekijäksi. Visman järjestelmä erottautui parhaana, sillä Tomin mukaan harvalla ohjelma-toimittajalla on yhtä toimivaa varastonhallintaa.

Suurin hyöty tuli kun Säätölaitehuolto sai toimintansa sähköistettyä ja pääsi siten eroon papereista. Visman järjestelmän avulla toiminta muuttui reaaliaikaiseksi ja asiakaspalvelu parantui. Tomi kertoo, että Vismalla on keskeinen rooli kaikessa liiketoiminnassa ja myös Liikkuvan työn ratkaisut ovat erittäin tärkeitä toimiston ulkopuolella tapahtuvan työn tehostamiseen

Sujuva yhteistyö kantaa hedelmää

Yhteistyö on sujunut todella hyvin. Aameksen asiantuntijat tietävät Säätölaitehuollon tarpeet ja tuntevat ihmiset. Tieto ja apu menee aina oikeaan osoitteeseen. Asiakkaan näkökulmasta tuen määrä on ollut riittävää.

Järjestelmän käyttöönottoprojektin vetänyt Data Group Aameksen Kimmo Tattari kertoo, että tarkoituksena silloin ei ollut tuoda asiakkaalle valmista mallia, vaan näyttää mitä kaikkea onkaan mahdollista saada aikaiseksi. Yhdessä työskentely on paras tapa rakentaa ratkaisu, joka varmasti vastaa sekä silloisiin että tuleviin haasteisiin ja tarpeisiin. Nykyisellään materiaalien hallinta, tilausten käsittely, työnohjaus sekä työn kuittaukset ja kaikki rekisterit ovat rakentuneet saman järjestelmän päälle.

Tämä toimintamalli antaa Säätölaitehuollolle luotettavaa dataa, jonka perusteella he pystyvät tekemään erilaisia analyysejä. Datan ja analyysien kautta saatava luotettavuus on oleellinen eroavaisuus entiseen.

Kysyttäessä mitkä asiat tekivät Vismasta ja partnerista hyvän, vastaa Tomi lyhyesti ja ytimekkäästi: “Ihmiset”.

Suosittelisitko Vismaa järjestelmätoimittajana?

“Kyllä, partnerin takia!”

saatolaitehuolto.fi

Kommentoi